18 & 19 Μαϊου 2017: 2ος έλεγχος έργου και 1η πρόσθετη συνάντηση του έργου LIFE AgroClimaWater

Η 1η πρόσθετη συνάντηση και o δεύτερος έλεγχος του έργου LIFE AgroClimaWater απο την υπεύθυνη παρακολούθησης της EASMΕ πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαϊου 2017, στα Χανιά, Κρήτη.

Στο πλαίσιο της διήμερης συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πεδίου σε δύο πιλοτικούς αγρούς στη πιλοτική υπο-λεκάνη των Βουκολιών, όπου έγινε επιτόπια επίδειξη των πρακτικών που εφαρμόζονται στο πλάισιο του έργου LIFE AgroClimaWater. Συννημένα παρατήθεται σύντομη έκθεση των χαρακτηριστικών και των πρακτικών που εφαρμόζονται στους δύο προαναφερθέντες πιλοτικούς αγρούς.

Έκθεση Επίσκεψης Πεδίου
Brief report on visited farms

Σχετικές φωτογραφίες
Δικαιούχοι έργου:


Top

Είσοδος

Ξεχάσατε τoν κωδικό σας;