“Αποδοτική χρήση νερού και μετάβαση προς μια ανθεκτική στη κλιματική αλλαγή γεωργία”, άρθρο του Δρ. Ν. Κουργιαλά

Η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι µια αναγκαιότητα σε περιοχές µε έλλειψη νερού. Στην αναπτυγμένη γεωργία, οι απώλειες της παραγωγής λόγω µη σωστής θρέψης ή φυτο-υγείας έχουν µειωθεί σηµαντικά, ενώ αυτές που έχουν σχέση µε τη διαθεσιμότητα του νερού άρδευσης συνεχίζουν να είναι µεγαλύτερες από τις απώλειες που προκαλούνται από όλες τις άλλες αιτίες συνολικά. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων απαιτεί µεγάλη κατανάλωση νερού. Ωστόσο, η παραγωγή καρπών µιας καλλιέργειας αυξάνει µε την αύξηση του νερού άρδευσης µέχρι ενός σηµείου κορεσµού, ενώ η επιπλέον ποσότητα νερού δεν αυξάνει την παραγωγή.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ.

Σχετικές φωτογραφίες
Δικαιούχοι έργου:


Top

Είσοδος

Ξεχάσατε τoν κωδικό σας;