Δράσεις δικτύωσης μεταξύ των έργων LIFE AgroClimaWater and LIFE OlivaresVivos

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο "Αλλαγές στην γεωργία από την κλιματική αλλαγή” το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE OliveClima (29 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου, 2017), έλαβαν χώρα δράσεις δικτύωσης μεταξύ εκπροσώπων του έργου LIFE AgroClimaWater και των έργων LIFE OlivaresVivos και LIFE Olive Clima.

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας στην οποία συμμετείχαν ο Δρ. Γ. Αραμπατζής από το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ), ο Δρ. Ν. Κουργιαλάς απο το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (IOTSP) και ο Γ. Μιχαλόπουλος από την εταιρεία RodaxAgro, μέλη της ομάδας έργου LIFE AgroClimaWater και του Olive CLIMA, και οι Prof. Pedro Ray και Carlos Ruiz-Gonzalez από το Πανεπιστήμιο Jaen και το Jose E. Gutierrez από τη SEO BirdLife, μέλη της ομάδας έργου LIFE OlivaresVivos. Κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν οι τρέχουσες δράσεις των έργων, ενώ αναζητήθηκαν και πιθανοί τρόποι μελλοντικής συνεργασίας. Ωστόσο, τα μέλη των δύο έργων, LIFE AgroClimaWater and LIFE OlivaresVivos, συμφώνησαν να συνεργαστούν στην από κοινού διοργάνωση δράσεων διάχυσης σε Ελλάδα και Ισπανία, αλλά και να συμμετάσχουν γενικά σε δράσεις διάχυσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο έργων, καθώς ούτε η Ισπανία εκπροσωπείται από κάποιο εταίρο στο έργο LIFE AgroClimaWater ούτε η Ελλάδα στο έργο LIFE OlivaresVivos.

Επιπρόσθετα, διοργανώθηκε επίσκεψη σε πιλοτικούς αγρούς του LIFE AgroClimaWater στο Πλατανιά. Τα μέλη του έργου LIFE Olivare Vivos, συνοδευόμενα από τους κκ. Δρ. Γ. Ψαρρά εκπρόσωπο του IOTSP και Γ. Μοτάκη εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά (ΚΕΔΗΠ) είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν δύο πιλοτικές ελαιοκαλλιέργειες και να ενημερωθούν σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στο συμβατικό και το πιλοτικό τμήμα του κάθε αγρού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκε η εμπειρία της εφαρμογής παρόμοιων πρακτικών στην Ισπανία, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και η προσέγγιση που εφαρμόζεται στο έργο LIFE Olivare Vivos, η οποία στοχεύει περισσότερο στη βιοποικιλότητα. Με στόχο να δοθεί μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα των πρακτικών που εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή του Πλατανιά η ομάδα επισκέφθηκε και παραδοσιακές, μη-πιλοτικές καλλιέργειες.

Σχετικές φωτογραφίες
Δικαιούχοι έργου:


Top

Είσοδος

Ξεχάσατε τoν κωδικό σας;