2ο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας LIFE για το 2018-2020

Το 2ο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας του LIFE ψηφίστηκε στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή όλων των Εθνικών Σημείων Επαφής από τα κράτη μέλη. Στο νέο πολυετές πρόγραμμα το οποίο θα διαρκέσει από το 2018 έως το 2020, έγιναν αλλαγές οι οποίες σχετίζονται κυρίως με:

• την απλούστευση της αίτησης και των εκθέσεων
• την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των έργων
• τη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής

Πράλληλα, τα θέματα έργων του υπο-προγράμματος Περιβάλλον μειώθηκαν από 87 σε 42, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας των έργων που είναι στη θεματική της βιοποικιλότητας ή της κυκλικής οικονομίας, αλλά και των έργων που έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

Επίσης, για το 2018 θα δοκιμαστεί πιλοτικά η υποβολή προτάσεων σε δύο στάδια για το υπο-πρόγραμμα του Περιβάλλοντος. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δημοσιευθούν με την ανάρτηση του 2ου Πολυετούς Προγράμματος και τη δημοσίευση της πρόσκλησης LIFE στα μέσα Απριλίου του 2018.

Σχετικές φωτογραφίες
Δικαιούχοι έργου:


Top

Είσοδος

Ξεχάσατε τoν κωδικό σας;