ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το έργο LIFE AgroCLimaWater με συνολικό προϋπολογισμό 2,423,223 € συγχρηματοδοτείται από:
  • Το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1,395,749 € (57.8%).
  • Το εταιρικό σχήμα του έργου: 1,027,474 € (42.2%).


Διάρκεια έργου: 60 μήνες (1 Σεπτεμβρίου 2015 – 31 Αυγούστου 2020).Δικαιούχοι έργου:


Top

Είσοδος

Ξεχάσατε τoν κωδικό σας;