Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “OLIVE BIOTEQ 2018”

Το Διεθνές Συνέδριο OLIVEBIOTEQ 2018 "Olive Management, Biotechnology and Authenticity of Olive Products” πραγματοποιήθηκε στο Hotel Silken Al-Andalus Palace Seville στη Σεβίλλη, μεταξύ 15 και 19 Οκτωβρίου 2018. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología και το Instituto de la Grasa της Σεβίλλης, τα οποία ανήκουν στο Spanish National Research Council (CSIC). Στο συνέδριο πήραν μέρος περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες από 16 χώρες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ερευνητές, οργανισμοί και εταιρίες που δραστηριοποιούνται γύρω από την ελιά. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εργασίες οι οποίες καλύπτουν βασικά θέματα της ελαιοκαλλιέργειας και των προϊόντων ελιάς, εστιάζοντας στις ερευνητικές, τεχνολογικές, βιομηχανικές και εμπορικές εξελίξεις. Οι επιστημονικές συνεισφορές συνδυάστηκαν με επιδείξεις από εκθέτες για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών σχετικά με τις βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο.
Οι τίτλοι και το θέμα των εργασιών του έργου LIFE AgroClimaWater που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ήταν:
i) «Improving Water Use Efficiency at Farmers’ Organization Level», με συγγραφείς τους Γ. Αραμπατζή, Β. Πισινάρα, Ε. Παυλίδου, Ν. Κουργιαλά, Γ. Ψαρρά, Γ. Κουμπούρη, Ε. Χατζιγιαννάκη, Γ. Σισμάνη και Α. Παναγόπουλο. Η εργασία αυτή στοχεύει στην παρουσίαση κάποιων αρχικών αποτελεσμάτων που αφορούν την περιοχή της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης "Ένωση Μεραμβέλλου Α.Ε.", η οποία βρίσκεται στην ανατολική Κρήτη-Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου Agroclimawater, οι γεωργικές πρακτικές, η μέση ετήσια παραγωγικότητα, η μέση ετήσια κατανάλωση νερού, η χρήση ΦΠΠ και λιπασμάτων καταγράφηκαν σε 101 ελαιώνες στην περιοχή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταγραφής, γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων γεωργικών πρακτικών, υποδεικνύοντας σημαντική δυνατότητα βελτίωσής τους. Για το σκοπό αυτό προτείνονται ειδικά σχέδια δράσης για τα αγροκτήματα τα οποία συνδυάζουν ένα ευρύ φάσμα ορθών γεωργικών πρακτικών. Συγκεκριμένα σχέδια δράσης ανά αγρό καταρτίζονται και υλοποιούνται σε 10 πιλοτικούς αγρούς με στόχο κυρίως τη βελτίωση της αποδοτικότητας του αρδευτικού νερού σε κλίμακα χωραφιού.
ii) «Improving the Water Efficiency of Olive Trees Under Proper Agricultural Interventions», με συγγραφείς τους Γ. Μοριανού, Ν. Κουργιαλά, Γ. Ψαρρά, Γ. Κουμπούρη, Γ. Σισμάνη, Β. Πισινάρα και Γ. Αραμπατζή. Η εργασία αυτή στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών σε πιλοτικό αγρό, στην ανατολική Κρήτη - Ελλάδα, μέσα από κατάλληλες γεωργικές παρεμβάσεις. Ο επιλεγμένος πιλοτικός αγρός αντιπροσωπεύει την πιο χαρακτηριστική καλλιέργεια στην ανατολική Κρήτη (ελαιόδεντρα). Ο πιλοτικός αγρός χωρίστηκε σε δύο μέρη, το πρώτο χρησιμοποιείται ως τμήμα ελέγχου, ενώ το άλλο ως επιδεικτικό τμήμα, όπου εφαρμόζονται οι παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού σχετίζονται με: α) τη μείωση των απωλειών εξάτμισης από την επιφάνεια του εδάφους, β) τη μείωση των απωλειών νερού μέσω κατάλληλου κλαδέματος, γ) τη μείωση των απωλειών νερού και θρεπτικών ουσιών λόγω βαθιάς διήθησης, δ) την εφαρμογή οργανικών υλικών και ε) την άρδευση σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://olivebioteqsevilla2018.com/.

Σχετικές φωτογραφίες
Δικαιούχοι έργου:


Top

Είσοδος

Ξεχάσατε τoν κωδικό σας;