Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Protection and Restoration of the Environment XIV”

Το Διεθνές Συνέδριο «Protection and Restoration of the Environment XIV» πραγματοποιήθηκε στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 3 και 6 Ιουλίου 2018. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Stevens Center for Environmental Engineering του Stevens Institute of Technology των Η.Π.Α. και από το Τμήμα Υδραυλικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος μαζί με το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 250 επιστήμονες από 17 χώρες από όλο τον κόσμο. Παρουσιάστηκαν αρκετές ενδιαφέρουσες εργασίες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενέργεια, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εργασίες με τίτλο «Developing Flood Action Plans on the Administrative Level of Farmers’ Organization», με συγγραφείς τους Β. Πισιναρά, Γ. Αραμπατζή και Α. Παναγόπουλο. Η εργασία αυτή στοχεύει στην εισαγωγή μιας απλοποιημένης προσέγγισης για την κατάρτιση σχεδίων δράσης κατά των πλημμυρών από τις Αγροτικές Οργανώσεις (F.ORs), οι οποίες αποτελούν ένα κοινό οργανωτικό σχήμα για τη γεωργική παραγωγή στη Μεσόγειο. Το πρώτο βήμα είναι να εκτιμηθεί ο κίνδυνος πλημμύρας βάσει: α) των μελετών αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρας που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες και β) της επιφανειακής απορροής που εκτιμήθηκε με μια απλοποιημένη μεθοδολογία που ενσωματώνει τη χωρική κατανομή των αριθμών καμπύλης απορροής, της κλίσης εδάφους και των κατακρημνίσεων. Το δεύτερο βήμα είναι να προταθούν πρακτικές και δράσεις προκειμένου: α) να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου πλημμυρών και β) να μετριαστεί ο αντίκτυπος των πλημμυρών. Οι παραπάνω μεθοδολογίες εφαρμόζονται στην περιοχή που δραστηριοποιείται ένας F.OR που βρίσκεται στην Κρήτη.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Παρουσίαση:
LIFE AgroClimaWater_PRE XIV, 2018

Σχετικές φωτογραφίες
Δικαιούχοι έργου:


Top

Είσοδος

Ξεχάσατε τoν κωδικό σας;